Kas ir CNC (Computer Numeric Control) frēze?

Īsumā CNC tehnologija nav ļoti sarežģīta, tas ir instruments vai iekārta, kuru vada dators, taču viss mainās, ja ir jāiedziļinās tajā kā dators nodrošina iekārtas vadīšanu. Pamatā CNC frēze sastāv no trīs elemntiem: pati frēze, vai frēzes motors, darba galds un digitālā (ciparu) vadības sistēma.

Ciparu vadības programma ir detalizēta soļu sērija, kura norāda iekārtai kādu kustības virzienu izvēlēties un kādu operāciju ir jāveic.

Vēsture

NC (Numeric Control) vai ciparu vadība tika izstrādāta 1940. gadu beigās, 1950. gadu sākumā ASV, kad pēckara gados bija nepieciešams attīstīt rūpniecību. Īpaši tas bija nepieciešams avaiācijas industrijā, kur detaļas kļuva arvien sarežģītākas un ar roku darbu nepieciešamā kvalitāte nebija sasniedzama.

Līdz 60. gadu vidum NC iekārtas jau bija nozīmīga industrijas daļa, kaut arī to vadība līdz pat 80. gadu vidum notika ar perforētajām kartēm vai alumīnija lentām. 80. gados attīstoties mikroprocesoru tehnoloģijām kļuva iespējams šīs apstrādes iekārtas vadīt ar datoru, no kurienes arī ir radies saīsinājums CNC.

Sākotnēji CNC frēzes tika attīstītas metālapstrādes industrijā, bet vēlāk šo tehnoloģiju adpatēja arī kokasptrādes, tekstila, plastmasas, papīra u.c. nozares.

Ar ko atšķiras metālapstrādes un kokapastrādes CNC frēzes?

Metālapstrādes frēze no kokapstrādes CNC iekārtas atšķiras ar to, ka tās ir pakļautas citu smaguma spēka un vibrāciju iedarbībai. Metālapstrādes frēze parasti darbojas ar mazāka ātruma frēzes motoru, kā arī kokastrādes iekārtai precizitātes prasības parasti ir pieļaujamas zemākas.

Ieguvumi izmantojot CNC iekārtu

Automatizācija - bieži vien izmantojot CNC iekārtu pēc tās iestatīšanas un darba uzsākšanas operatora klātbūtne vairs nav nepieiciešama līdz darba pabeigšanai, līdz ar to operators var veikt citus pienākumus. Papildus ieguvumi ir nemainīgi kvalitatīvs materiāla apstrādes rezultāts, kā arī precīzi paredzams darba izpildes laiks.

Elastība - iekārtas vada dators, tātad dažādu veicamo darbu nomaiņa ir tik vienkārša cik griešanas programmas nomaiņa. Šis noved pie papildus ieguvuma, kas ir ātra veicamo darbu izpilde, jo darbu nomaiņai patērētais laiks ir minimāls. 

Universālums - bieži vien uzņēmums investējot CNC iekārtā var aizvietot citas iekārtas, tādējādi ietaupot uz telpu un cilvēkresursu izmaksām, kas visefektīvāk ir iespējams tieši kokapstrādes nozarē.

Optimizācija - tā tiek nodrošināta vairākos virzienos, bet jo īpaši efektīva ir materiālu izmantošanas ziņā, kā arī darbiniekus atbrīvojot no sarežģītiem precizitāti prasošiem darbiem, tādējādi veicinot produktivitāti.

Galvenie secinājumi

Ir jāatceras, ka iekārtas kvalitāti nenosaka viena konkrēta iekārtas īpašība, bet gan tās vispārējais uzbūves, komponenetu un raksturojumu kopums. Dažādas iekārtas ir paredzētas dažādu specifikāciju darbu veikšanai līdz ar to pirms iekārtas iegādes ir svarīgi saprast ko Jūs vēlaties, lai šī iekārta var paveikt, kā arī to kādi būs veicamā darba apjomi. Papildus tam visam ir jāpārliecinās, ka iekārtas pārdevējs spēs nodrošināt kvalitatīvus pēcpārdošanas pakalpojumus, kas būs nepieciešami ekspluatējot jebkura ražotāja vai specifikācijas iekārtu.